Báo Giá Thép Ống, Thép Hộp

Bảng giá thép ống – thép hộp tháng 2/2021

(Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát  Thép ống mạ kẽm Hòa Phát  Thép hộp đen Hòa Phát  Thép ống đen Hòa Phát  Thép hộp đen cỡ lớn  Thép ống đen cỡ lớn  Thép ống đen siêu dày  Ống mạ kẽm nhúng nóng  Hộp mạ kẽm nhúng nóng  Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng  Bản mã các loại 

STTTên sản phẩmĐộ dài(m)Trọng lượng(Kg)Giá chưa VAT(Đ / Kg)Tổng giá chưa VATGiá có VAT(Đ / Kg)Tổng giá có VATĐặt hàng
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
1Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.063.4514,54550,18216,00055,200Thêm giỏ hàng
2Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.163.7714,54554,83616,00060,320Thêm giỏ hàng
3Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.264.0814,54559,34516,00065,280Thêm giỏ hàng
4Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.464.714,54568,36416,00075,200Thêm giỏ hàng
5Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.062.4114,54535,05516,00038,560Thêm giỏ hàng
6Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.162.6314,54538,25516,00042,080Thêm giỏ hàng
7Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.262.8414,54541,30916,00045,440Thêm giỏ hàng
8Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.463.2514,54547,27316,00052,000Thêm giỏ hàng
9Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.062.7914,54540,58216,00044,640Thêm giỏ hàng
10Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.163.0414,54544,21816,00048,640Thêm giỏ hàng
11Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.263.2914,54547,85516,00052,640Thêm giỏ hàng
12Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.463.7814,54554,98216,00060,480Thêm giỏ hàng
13Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.063.5414,54551,49116,00056,640Thêm giỏ hàng
14Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.163.8714,54556,29116,00061,920Thêm giỏ hàng
15Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.264.213,22355,53514,54561,089Thêm giỏ hàng
16Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.464.8313,22363,86614,54570,252Thêm giỏ hàng
17Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.565.1414,54574,76416,00082,240Thêm giỏ hàng
18Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.866.0513,22379,99814,54587,997Thêm giỏ hàng
19Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.065.4314,54578,98216,00086,880Thêm giỏ hàng
20Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.165.9414,54586,40016,00095,040Thêm giỏ hàng
21Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.266.4614,54593,96416,000103,360Thêm giỏ hàng
22Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.467.4714,545108,65516,000119,520Thêm giỏ hàng
23Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.567.9714,545115,92716,000127,520Thêm giỏ hàng
24Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.869.4414,545137,30916,000151,040Thêm giỏ hàng
25Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0610.414,545151,27316,000166,400Thêm giỏ hàng
26Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3611.814,545171,63616,000188,800Thêm giỏ hàng
27Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5612.7214,545185,01816,000203,520Thêm giỏ hàng
28Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.064.4814,54565,16416,00071,680Thêm giỏ hàng
29Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.164.9114,54571,41816,00078,560Thêm giỏ hàng
30Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.265.3314,54577,52716,00085,280Thêm giỏ hàng
31Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.466.1514,54589,45516,00098,400Thêm giỏ hàng
32Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.566.5614,54595,41816,000104,960Thêm giỏ hàng
33Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.867.7514,545112,72716,000124,000Thêm giỏ hàng
34Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.068.5214,545123,92716,000136,320Thêm giỏ hàng
35Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.066.8414,54599,49116,000109,440Thêm giỏ hàng
36Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.167.514,545109,09116,000120,000Thêm giỏ hàng
37Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.268.1514,545118,54516,000130,400Thêm giỏ hàng
38Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.469.4514,545137,45516,000151,200Thêm giỏ hàng
39Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5610.0914,545146,76416,000161,440Thêm giỏ hàng
40Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8611.9814,545174,25516,000191,680Thêm giỏ hàng
41Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0613.2314,545192,43616,000211,680Thêm giỏ hàng
42Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3615.0614,545219,05516,000240,960Thêm giỏ hàng
43Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5616.2514,545236,36416,000260,000Thêm giỏ hàng
44Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.065.4314,54578,98216,00086,880Thêm giỏ hàng
45Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.165.9414,54586,40016,00095,040Thêm giỏ hàng
46Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.266.4614,54593,96416,000103,360Thêm giỏ hàng
47Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.467.4714,545108,65516,000119,520Thêm giỏ hàng
48Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.567.9714,545115,92716,000127,520Thêm giỏ hàng
49Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.869.4414,545137,30916,000151,040Thêm giỏ hàng
50Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0610.414,545151,27316,000166,400Thêm giỏ hàng
51Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3611.814,545171,63616,000188,800Thêm giỏ hàng
52Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5612.7214,545185,01816,000203,520Thêm giỏ hàng
53Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.068.2514,545120,00016,000132,000Thêm giỏ hàng
54Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.169.0514,545131,63616,000144,800Thêm giỏ hàng
55Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.269.8514,545143,27316,000157,600Thêm giỏ hàng
56Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4611.4314,545166,25516,000182,880Thêm giỏ hàng
57Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5612.2114,545177,60016,000195,360Thêm giỏ hàng
58Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8614.5314,545211,34516,000232,480Thêm giỏ hàng
59Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0616.0514,545233,45516,000256,800Thêm giỏ hàng
60Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3618.314,545266,18216,000292,800Thêm giỏ hàng
61Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5619.7814,545287,70916,000316,480Thêm giỏ hàng
62Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8621.7914,545316,94516,000348,640Thêm giỏ hàng
63Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0623.414,545340,36416,000374,400Thêm giỏ hàng
64Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.865.8814,54585,52716,00094,080Thêm giỏ hàng
65Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.067.3114,545106,32716,000116,960Thêm giỏ hàng
66Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.168.0214,545116,65516,000128,320Thêm giỏ hàng
67Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.268.7214,545126,83616,000139,520Thêm giỏ hàng
68Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4610.1114,545147,05516,000161,760Thêm giỏ hàng
69Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5610.814,545157,09116,000172,800Thêm giỏ hàng
70Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8612.8314,545186,61816,000205,280Thêm giỏ hàng
71Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0614.1714,545206,10916,000226,720Thêm giỏ hàng
72Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3616.1414,545234,76416,000258,240Thêm giỏ hàng
73Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5617.4314,545253,52716,000278,880Thêm giỏ hàng
74Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8619.3314,545281,16416,000309,280Thêm giỏ hàng
75Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0620.5714,545299,20016,000329,120Thêm giỏ hàng
76Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1612.1614,545176,87316,000194,560Thêm giỏ hàng
77Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2613.2414,545192,58216,000211,840Thêm giỏ hàng
78Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4615.3814,545223,70916,000246,080Thêm giỏ hàng
79Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5616.4514,545239,27316,000263,200Thêm giỏ hàng
80Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8619.6114,545285,23616,000313,760Thêm giỏ hàng
81Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0621.714,545315,63616,000347,200Thêm giỏ hàng
82Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3624.814,545360,72716,000396,800Thêm giỏ hàng
83Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5626.8514,545390,54516,000429,600Thêm giỏ hàng
84Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8629.8814,545434,61816,000478,080Thêm giỏ hàng
85Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0631.8814,545463,70916,000510,080Thêm giỏ hàng
86Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2633.8614,545492,50916,000541,760Thêm giỏ hàng
87Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4616.0214,545233,01816,000256,320Thêm giỏ hàng
88Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5619.2714,545280,29116,000308,320Thêm giỏ hàng
89Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8623.0114,545334,69116,000368,160Thêm giỏ hàng
90Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0625.4714,545370,47316,000407,520Thêm giỏ hàng
91Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3629.1414,545423,85516,000466,240Thêm giỏ hàng
92Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5631.5614,545459,05516,000504,960Thêm giỏ hàng
93Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8635.1514,545511,27316,000562,400Thêm giỏ hàng
94Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0637.3514,545543,27316,000597,600Thêm giỏ hàng
95Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2638.3914,545558,40016,000614,240Thêm giỏ hàng
96Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1610.0914,545146,76416,000161,440Thêm giỏ hàng
97Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2610.9814,545159,70916,000175,680Thêm giỏ hàng
98Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4612.7414,545185,30916,000203,840Thêm giỏ hàng
99Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5613.6214,545198,10916,000217,920Thêm giỏ hàng
100Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8616.2214,545235,92716,000259,520Thêm giỏ hàng
101Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0617.9414,545260,94516,000287,040Thêm giỏ hàng
102Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3620.4714,545297,74516,000327,520Thêm giỏ hàng
103Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5622.1414,545322,03616,000354,240Thêm giỏ hàng
104Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8624.614,545357,81816,000393,600Thêm giỏ hàng
105Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0626.2314,545381,52716,000419,680Thêm giỏ hàng
106Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2627.8314,545404,80016,000445,280Thêm giỏ hàng
107Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4619.3314,545281,16416,000309,280Thêm giỏ hàng
108Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5620.6814,545300,80016,000330,880Thêm giỏ hàng
109Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8624.6914,545359,12716,000395,040Thêm giỏ hàng
110Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0627.3414,545397,67316,000437,440Thêm giỏ hàng
111Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3631.2914,545455,12716,000500,640Thêm giỏ hàng
112Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5633.8914,545492,94516,000542,240Thêm giỏ hàng
113Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8637.7714,545549,38216,000604,320Thêm giỏ hàng
114Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0640.3314,545586,61816,000645,280Thêm giỏ hàng
115Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2642.8714,545623,56416,000685,920Thêm giỏ hàng
116Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1612.1614,545176,87316,000194,560Thêm giỏ hàng
117Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2613.2414,545192,58216,000211,840Thêm giỏ hàng
118Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4615.3814,545223,70916,000246,080Thêm giỏ hàng
119Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5616.4514,545239,27316,000263,200Thêm giỏ hàng
120Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8619.6114,545285,23616,000313,760Thêm giỏ hàng
121Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0621.714,545315,63616,000347,200Thêm giỏ hàng
122Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3624.814,545360,72716,000396,800Thêm giỏ hàng
123Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5626.8514,545390,54516,000429,600Thêm giỏ hàng
124Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8629.8814,545434,61816,000478,080Thêm giỏ hàng
125Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0631.8814,545463,70916,000510,080Thêm giỏ hàng
126Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2633.8614,545492,50916,000541,760Thêm giỏ hàng
127Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5620.6814,545300,80016,000330,880Thêm giỏ hàng
128Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8624.6914,545359,12716,000395,040Thêm giỏ hàng
129Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0627.3414,545397,67316,000437,440Thêm giỏ hàng
130Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3631.2914,545455,12716,000500,640Thêm giỏ hàng
131Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5633.8914,545492,94516,000542,240Thêm giỏ hàng
132Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8637.7714,545549,38216,000604,320Thêm giỏ hàng
133Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0640.3314,545586,61816,000645,280Thêm giỏ hàng
134Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2642.8714,545623,56416,000685,920Thêm giỏ hàng
135Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5624.9314,545362,61816,000398,880Thêm giỏ hàng
136Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8629.7914,545433,30916,000476,640Thêm giỏ hàng
137Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0633.0114,545480,14516,000528,160Thêm giỏ hàng
138Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3637.814,545549,81816,000604,800Thêm giỏ hàng
139Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5640.9814,545596,07316,000655,680Thêm giỏ hàng
140Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8645.714,545664,72716,000731,200Thêm giỏ hàng
141Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0648.8314,545710,25516,000781,280Thêm giỏ hàng
142Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2651.9414,545755,49116,000831,040Thêm giỏ hàng
143Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5656.5814,545822,98216,000905,280Thêm giỏ hàng
144Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8661.1714,545889,74516,000978,720Thêm giỏ hàng
145Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0664.2113,223849,03114,545933,934Thêm giỏ hàng
146Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8629.7914,545433,30916,000476,640Thêm giỏ hàng
147Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0633.0114,545480,14516,000528,160Thêm giỏ hàng
148Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3637.814,545549,81816,000604,800Thêm giỏ hàng
149Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5640.9814,545596,07316,000655,680Thêm giỏ hàng
150Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8645.714,545664,72716,000731,200Thêm giỏ hàng
151Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0648.8314,545710,25516,000781,280Thêm giỏ hàng
152Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2651.9414,545755,49116,000831,040Thêm giỏ hàng
153Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5656.5814,545822,98216,000905,280Thêm giỏ hàng
154Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8661.1714,545889,74516,000978,720Thêm giỏ hàng
155Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0664.2114,545933,96416,0001,027,360Thêm giỏ hàng
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.061.7314,54525,16416,00027,680Thêm giỏ hàng
157Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.161.8914,54527,49116,00030,240Thêm giỏ hàng
158Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.262.0414,54529,67316,00032,640Thêm giỏ hàng
159Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.062.214,54532,00016,00035,200Thêm giỏ hàng
160Ống mạ kẽm D15.9 x 1.162.4114,54535,05516,00038,560Thêm giỏ hàng
161Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.262.6114,54537,96416,00041,760Thêm giỏ hàng
162Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.46314,54543,63616,00048,000Thêm giỏ hàng
163Ống mạ kẽm D15.9 x 1.563.214,54546,54516,00051,200Thêm giỏ hàng
164Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.863.7614,54554,69116,00060,160Thêm giỏ hàng
165Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.062.9914,54543,49116,00047,840Thêm giỏ hàng
166Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.163.2714,54547,56416,00052,320Thêm giỏ hàng
167Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.263.5514,54551,63616,00056,800Thêm giỏ hàng
168Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.464.114,54559,63616,00065,600Thêm giỏ hàng
169Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.564.3714,54563,56416,00069,920Thêm giỏ hàng
170Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.865.1714,54575,20016,00082,720Thêm giỏ hàng
171Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.065.6814,54582,61816,00090,880Thêm giỏ hàng
172Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.366.4314,54593,52716,000102,880Thêm giỏ hàng
173Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.566.9214,545100,65516,000110,720Thêm giỏ hàng
174Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.063.814,54555,27316,00060,800Thêm giỏ hàng
175Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.164.1614,54560,50916,00066,560Thêm giỏ hàng
176Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.264.5214,54565,74516,00072,320Thêm giỏ hàng
177Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.465.2314,54576,07316,00083,680Thêm giỏ hàng
178Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.565.5814,54581,16416,00089,280Thêm giỏ hàng
179Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.866.6214,54596,29116,000105,920Thêm giỏ hàng
180Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.067.2914,545106,03616,000116,640Thêm giỏ hàng
181Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.368.2914,545120,58216,000132,640Thêm giỏ hàng
182Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.568.9314,545129,89116,000142,880Thêm giỏ hàng
183Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.064.8114,54569,96416,00076,960Thêm giỏ hàng
184Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.165.2714,54576,65516,00084,320Thêm giỏ hàng
185Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.265.7414,54583,49116,00091,840Thêm giỏ hàng
186Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.466.6514,54596,72716,000106,400Thêm giỏ hàng
187Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.567.114,545103,27316,000113,600Thêm giỏ hàng
188Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.868.4414,545122,76416,000135,040Thêm giỏ hàng
189Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.069.3214,545135,56416,000149,120Thêm giỏ hàng
190Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3610.6214,545154,47316,000169,920Thêm giỏ hàng
191Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5611.4714,545166,83616,000183,520Thêm giỏ hàng
192Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8612.7214,545185,01816,000203,520Thêm giỏ hàng
193Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0613.5414,545196,94516,000216,640Thêm giỏ hàng
194Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2614.3514,545208,72716,000229,600Thêm giỏ hàng
195Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.065.4914,54579,85516,00087,840Thêm giỏ hàng
196Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.166.0214,54587,56416,00096,320Thêm giỏ hàng
197Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.266.5514,54595,27316,000104,800Thêm giỏ hàng
198Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.467.614,545110,54516,000121,600Thêm giỏ hàng
199Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.568.1214,545118,10916,000129,920Thêm giỏ hàng
200Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.869.6714,545140,65516,000154,720Thêm giỏ hàng
201Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0610.6814,545155,34516,000170,880Thêm giỏ hàng
202Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3612.1814,545177,16416,000194,880Thêm giỏ hàng
203Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5613.1714,545191,56416,000210,720Thêm giỏ hàng
204Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8614.6314,545212,80016,000234,080Thêm giỏ hàng
205Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0615.5814,545226,61816,000249,280Thêm giỏ hàng
206Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2616.5314,545240,43616,000264,480Thêm giỏ hàng
207Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.166.6914,54597,30916,000107,040Thêm giỏ hàng
208Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.267.2814,545105,89116,000116,480Thêm giỏ hàng
209Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.468.4514,545122,90916,000135,200Thêm giỏ hàng
210Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.569.0314,545131,34516,000144,480Thêm giỏ hàng
211Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8610.7614,545156,50916,000172,160Thêm giỏ hàng
212Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0611.914,545173,09116,000190,400Thêm giỏ hàng
213Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3613.5814,545197,52716,000217,280Thêm giỏ hàng
214Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5614.6914,545213,67316,000235,040Thêm giỏ hàng
215Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8616.3214,545237,38216,000261,120Thêm giỏ hàng
216Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0617.413,223230,07514,545253,083Thêm giỏ hàng
217Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2618.4713,223244,22414,545268,646Thêm giỏ hàng
218Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.268.3313,223110,14514,545121,160Thêm giỏ hàng
219Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.469.6714,545140,65516,000154,720Thêm giỏ hàng
220Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5610.3414,545150,40016,000165,440Thêm giỏ hàng
221Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8612.3313,223163,03614,545179,340Thêm giỏ hàng
222Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0613.6414,545198,40016,000218,240Thêm giỏ hàng
223Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3615.5914,545226,76416,000249,440Thêm giỏ hàng
224Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5616.8713,223223,06714,545245,374Thêm giỏ hàng
225Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8618.7714,545273,01816,000300,320Thêm giỏ hàng
226Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0620.0214,545291,20016,000320,320Thêm giỏ hàng
227Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2621.2614,545309,23616,000340,160Thêm giỏ hàng
228Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4612.1214,545176,29116,000193,920Thêm giỏ hàng
229Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5612.9614,545188,50916,000207,360Thêm giỏ hàng
230Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8615.4713,223204,55614,545225,011Thêm giỏ hàng
231Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0617.1314,545249,16416,000274,080Thêm giỏ hàng
232Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3619.614,545285,09116,000313,600Thêm giỏ hàng
233Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5621.2313,223280,71914,545308,790Thêm giỏ hàng
234Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8623.6614,545344,14516,000378,560Thêm giỏ hàng
235Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0625.2613,223334,00614,545367,407Thêm giỏ hàng
236Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2626.8513,223355,03014,545390,533Thêm giỏ hàng
237Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5616.4513,223217,51414,545239,265Thêm giỏ hàng
238Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8619.6613,223259,95914,545285,955Thêm giỏ hàng
239Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0621.7813,223287,99114,545316,790Thêm giỏ hàng
240Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3624.9513,223329,90714,545362,898Thêm giỏ hàng
241Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5627.0413,223357,54314,545393,297Thêm giỏ hàng
242Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8630.1613,223398,79714,545438,677Thêm giỏ hàng
243Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0632.2313,223426,16914,545468,785Thêm giỏ hàng
244Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2634.2813,223453,27514,545498,603Thêm giỏ hàng
245Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5619.2713,223254,80214,545280,282Thêm giỏ hàng
246Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8623.0413,223304,65214,545335,117Thêm giỏ hàng
247Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0625.5413,223337,70814,545371,479Thêm giỏ hàng
248Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3629.2713,223387,02914,545425,732Thêm giỏ hàng
249Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5631.7413,223419,68914,545461,658Thêm giỏ hàng
250Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8635.4213,223468,34914,545515,184Thêm giỏ hàng
251Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0637.8713,223500,74514,545550,819Thêm giỏ hàng
252Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2640.313,223532,87614,545586,164Thêm giỏ hàng
253Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8628.2913,223374,07114,545411,478Thêm giỏ hàng
254Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0631.3713,223414,79714,545456,277Thêm giỏ hàng
255Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3635.9713,223475,62214,545523,184Thêm giỏ hàng
256Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5639.0313,223516,08314,545567,691Thêm giỏ hàng
257Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8643.5913,223576,37914,545634,017Thêm giỏ hàng
258Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0646.6113,223616,31114,545677,942Thêm giỏ hàng
259Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2649.6213,223656,11214,545721,723Thêm giỏ hàng
260Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8629.7513,223393,37614,545432,714Thêm giỏ hàng
261Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.063313,223436,35014,545479,985Thêm giỏ hàng
262Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3637.8413,223500,34814,545550,383Thêm giỏ hàng
263Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5641.0613,223542,92514,545597,218Thêm giỏ hàng
264Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8645.8613,223606,39414,545667,034Thêm giỏ hàng
265Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0649.0513,223648,57514,545713,432Thêm giỏ hàng
266Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2652.2313,223690,62314,545759,685Thêm giỏ hàng
267Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8633.2913,223440,18514,545484,203Thêm giỏ hàng
268Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0636.9313,223488,31514,545537,147Thêm giỏ hàng
269Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3642.3713,223560,24714,545616,272Thêm giỏ hàng
270Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5645.9813,223607,98114,545668,779Thêm giỏ hàng
271Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8651.3713,223679,25214,545747,177Thêm giỏ hàng
272Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0654.9613,223726,72114,545799,393Thêm giỏ hàng
273Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2658.5213,223773,79414,545851,173Thêm giỏ hàng
274Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2652.2313,223690,62314,545759,685Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen Hòa Phát
275Thép hộp 200 x 200 x 56182.7512,9552,367,60914,2512,604,370Thêm giỏ hàng
276Hộp đen 13 x 26 x 1.062.4112,68230,56313,95033,620Thêm giỏ hàng
277Hộp đen 13 x 26 x 1.163.7712,68247,81013,95052,592Thêm giỏ hàng
278Hộp đen 13 x 26 x 1.264.0812,68251,74213,95056,916Thêm giỏ hàng
279Hộp đen 13 x 26 x 1.464.712,68259,60513,95065,565Thêm giỏ hàng
280Hộp đen 14 x 14 x 1.062.4112,68230,56313,95033,620Thêm giỏ hàng
281Hộp đen 14 x 14 x 1.162.6312,68233,35313,95036,689Thêm giỏ hàng
282Hộp đen 14 x 14 x 1.262.8412,68236,01613,95039,618Thêm giỏ hàng
283Hộp đen 14 x 14 x 1.463.2512,68241,21613,95045,338Thêm giỏ hàng
284Hộp đen 16 x 16 x 1.062.7912,68235,38213,95038,921Thêm giỏ hàng
285Hộp đen 16 x 16 x 1.163.0412,68238,55313,95042,408Thêm giỏ hàng
286Hộp đen 16 x 16 x 1.263.2912,68241,72313,95045,896Thêm giỏ hàng
287Hộp đen 16 x 16 x 1.463.7812,68247,93713,95052,731Thêm giỏ hàng
288Hộp đen 20 x 20 x 1.063.5412,68244,89413,95049,383Thêm giỏ hàng
289Hộp đen 20 x 20 x 1.163.8712,68249,07913,95053,987Thêm giỏ hàng
290Hộp đen 20 x 20 x 1.264.212,68253,26413,95058,590Thêm giỏ hàng
291Hộp đen 20 x 20 x 1.464.8312,68261,25313,95067,379Thêm giỏ hàng
292Hộp đen 20 x 20 x 1.565.1412,04561,91413,25068,105Thêm giỏ hàng
293Hộp đen 20 x 20 x 1.866.0512,04572,87513,25080,163Thêm giỏ hàng
294Hộp đen 20 x 40 x 1.065.4312,68268,86213,95075,749Thêm giỏ hàng
295Hộp đen 20 x 40 x 1.165.9412,68275,33013,95082,863Thêm giỏ hàng
296Hộp đen 20 x 40 x 1.266.4612,68281,92513,95090,117Thêm giỏ hàng
297Hộp đen 20 x 40 x 1.467.4712,68294,73313,950104,207Thêm giỏ hàng
298Hộp đen 20 x 40 x 1.567.7912,04593,83413,250103,218Thêm giỏ hàng
299Hộp đen 20 x 40 x 1.869.4412,045113,70913,250125,080Thêm giỏ hàng
300Hộp đen 20 x 40 x 2.0610.411,818122,90913,000135,200Thêm giỏ hàng
301Hộp đen 20 x 40 x 2.3611.811,818139,45513,000153,400Thêm giỏ hàng
302Hộp đen 20 x 40 x 2.5612.7211,818150,32713,000165,360Thêm giỏ hàng
303Hộp đen 25 x 25 x 1.064.4812,68256,81513,95062,496Thêm giỏ hàng
304Hộp đen 25 x 25 x 1.164.9112,68262,26813,95068,495Thêm giỏ hàng
305Hộp đen 25 x 25 x 1.265.3312,68267,59413,95074,354Thêm giỏ hàng
306Hộp đen 25 x 25 x 1.466.1512,68277,99313,95085,793Thêm giỏ hàng
307Hộp đen 25 x 25 x 1.566.5612,04579,01813,25086,920Thêm giỏ hàng
308Hộp đen 25 x 25 x 1.867.7512,04593,35213,250102,688Thêm giỏ hàng
309Hộp đen 25 x 25 x 2.068.5211,818100,69113,000110,760Thêm giỏ hàng
310Hộp đen 25 x 50 x 1.066.8412,68286,74413,95095,418Thêm giỏ hàng
311Hộp đen 25 x 50 x 1.167.512,68295,11413,950104,625Thêm giỏ hàng
312Hộp đen 25 x 50 x 1.268.1512,682103,35713,950113,693Thêm giỏ hàng
313Hộp đen 25 x 50 x 1.469.4512,682119,84313,950131,828Thêm giỏ hàng
314Hộp đen 25 x 50 x 1.5610.0912,045121,53913,250133,693Thêm giỏ hàng
315Hộp đen 25 x 50 x 1.8611.9812,045144,30513,250158,735Thêm giỏ hàng
316Hộp đen 25 x 50 x 2.0613.2311,818156,35513,000171,990Thêm giỏ hàng
317Hộp đen 25 x 50 x 2.3615.0611,818177,98213,000195,780Thêm giỏ hàng
318Hộp đen 25 x 50 x 2.5616.2511,818192,04513,000211,250Thêm giỏ hàng
319Hộp đen 30 x 30 x 1.065.4312,68268,86213,95075,749Thêm giỏ hàng
320Hộp đen 30 x 30 x 1.165.9412,68275,33013,95082,863Thêm giỏ hàng
321Hộp đen 30 x 30 x 1.266.4612,68281,92513,95090,117Thêm giỏ hàng
322Hộp đen 30 x 30 x 1.467.4712,68294,73313,950104,207Thêm giỏ hàng
323Hộp đen 30 x 30 x 1.567.9712,04596,00213,250105,603Thêm giỏ hàng
324Hộp đen 30 x 30 x 1.869.4412,045113,70913,250125,080Thêm giỏ hàng
325Hộp đen 30 x 30 x 2.0610.411,818122,90913,000135,200Thêm giỏ hàng
326Hộp đen 30 x 30 x 2.3611.811,818139,45513,000153,400Thêm giỏ hàng
327Hộp đen 30 x 30 x 2.5612.7211,818150,32713,000165,360Thêm giỏ hàng
328Hộp đen 30 x 60 x 1.068.2512,682104,62513,950115,088Thêm giỏ hàng
329Hộp đen 30 x 60 x 1.169.0512,682114,77013,950126,248Thêm giỏ hàng
330Hộp đen 30 x 60 x 1.269.8512,682124,91613,950137,408Thêm giỏ hàng
331Hộp đen 30 x 60 x 1.4611.4312,682144,95313,950159,449Thêm giỏ hàng
332Hộp đen 30 x 60 x 1.5612.2112,045147,07513,250161,783Thêm giỏ hàng
333Hộp đen 30 x 60 x 1.8614.5312,045175,02013,250192,523Thêm giỏ hàng
334Hộp đen 30 x 60 x 2.0616.0511,818189,68213,000208,650Thêm giỏ hàng
335Hộp đen 30 x 60 x 2.3618.311,818216,27313,000237,900Thêm giỏ hàng
336Hộp đen 30 x 60 x 2.5619.7811,818233,76413,000257,140Thêm giỏ hàng
337Hộp đen 30 x 60 x 2.8621.9711,818259,64513,000285,610Thêm giỏ hàng
338Hộp đen 30 x 60 x 3.0623.411,818276,54513,000304,200Thêm giỏ hàng
339Hộp đen 40 x 40 x 1.168.0212,682101,70813,950111,879Thêm giỏ hàng
340Hộp đen 40 x 40 x 1.268.7212,682110,58513,950121,644Thêm giỏ hàng
341Hộp đen 40 x 40 x 1.4610.1112,682128,21313,950141,035Thêm giỏ hàng
342Hộp đen 40 x 40 x 1.5610.812,045130,09113,250143,100Thêm giỏ hàng
343Hộp đen 40 x 40 x 1.8612.8312,045154,54313,250169,998Thêm giỏ hàng
344Hộp đen 40 x 40 x 2.0614.1711,818167,46413,000184,210Thêm giỏ hàng
345Hộp đen 40 x 40 x 2.3616.1411,818190,74513,000209,820Thêm giỏ hàng
346Hộp đen 40 x 40 x 2.5617.4311,818205,99113,000226,590Thêm giỏ hàng
347Hộp đen 40 x 40 x 2.8619.3311,818228,44513,000251,290Thêm giỏ hàng
348Hộp đen 40 x 40 x 3.0620.5711,818243,10013,000267,410Thêm giỏ hàng
349Hộp đen 40 x 80 x 1.1612.1612,682154,21113,950169,632Thêm giỏ hàng
350Hộp đen 40 x 80 x 1.2613.2412,682167,90713,950184,698Thêm giỏ hàng
351Hộp đen 40 x 80 x 1.4615.3812,682195,04613,950214,551Thêm giỏ hàng
352Hộp đen 40 x 80 x 3.2633.8611,818400,16413,000440,180Thêm giỏ hàng
353Hộp đen 40 x 80 x 3.0631.8811,818376,76413,000414,440Thêm giỏ hàng
354Hộp đen 40 x 80 x 2.8629.8811,818353,12713,000388,440Thêm giỏ hàng
355Hộp đen 40 x 80 x 2.5626.8511,818317,31813,000349,050Thêm giỏ hàng
356Hộp đen 40 x 80 x 2.3624.811,818293,09113,000322,400Thêm giỏ hàng
357Hộp đen 40 x 80 x 2.0621.711,818256,45513,000282,100Thêm giỏ hàng
358Hộp đen 40 x 80 x 1.8619.6112,045236,21113,250259,833Thêm giỏ hàng
359Hộp đen 40 x 80 x 1.5616.4512,045198,14813,250217,963Thêm giỏ hàng
360Hộp đen 40 x 100 x 1.5619.2712,045232,11613,250255,328Thêm giỏ hàng
361Hộp đen 40 x 100 x 1.8623.0112,045277,16613,250304,883Thêm giỏ hàng
362Hộp đen 40 x 100 x 2.0625.4711,818301,00913,000331,110Thêm giỏ hàng
363Hộp đen 40 x 100 x 2.3629.1411,818344,38213,000378,820Thêm giỏ hàng
364Hộp đen 40 x 100 x 2.5631.5611,818372,98213,000410,280Thêm giỏ hàng
365Hộp đen 40 x 100 x 2.8635.1511,818415,40913,000456,950Thêm giỏ hàng
366Hộp đen 40 x 100 x 3.0637.5311,818443,53613,000487,890Thêm giỏ hàng
367Hộp đen 40 x 100 x 3.2638.3911,818453,70013,000499,070Thêm giỏ hàng
368Hộp đen 50 x 50 x 1.1610.0912,682127,96013,950140,756Thêm giỏ hàng
369Hộp đen 50 x 50 x 1.2610.9812,682139,24613,950153,171Thêm giỏ hàng
370Hộp đen 50 x 50 x 1.4612.7412,682161,56613,950177,723Thêm giỏ hàng
371Hộp đen 50 x 50 x 3.2627.8311,818328,90013,000361,790Thêm giỏ hàng
372Hộp đen 50 x 50 x 3.0626.2311,818309,99113,000340,990Thêm giỏ hàng
373Hộp đen 50 x 50 x 2.8624.611,818290,72713,000319,800Thêm giỏ hàng
374Hộp đen 50 x 50 x 2.5622.1411,818261,65513,000287,820Thêm giỏ hàng
375Hộp đen 50 x 50 x 2.3620.4711,818241,91813,000266,110Thêm giỏ hàng
376Hộp đen 50 x 50 x 2.0617.9411,818212,01813,000233,220Thêm giỏ hàng
377Hộp đen 50 x 50 x 1.8616.2212,045195,37713,250214,915Thêm giỏ hàng
378Hộp đen 50 x 50 x 1.5613.6212,045164,05913,250180,465Thêm giỏ hàng
379Hộp đen 50 x 100 x 1.4619.3312,682245,14013,950269,654Thêm giỏ hàng
380Hộp đen 50 x 100 x 1.5620.6812,045249,10013,250274,010Thêm giỏ hàng
381Hộp đen 50 x 100 x 1.8624.6912,045297,40213,250327,143Thêm giỏ hàng
382Hộp đen 50 x 100 x 2.0627.3411,818323,10913,000355,420Thêm giỏ hàng
383Hộp đen 50 x 100 x 2.3631.2911,818369,79113,000406,770Thêm giỏ hàng
384Hộp đen 50 x 100 x 2.5633.8911,818400,51813,000440,570Thêm giỏ hàng
385Hộp đen 50 x 100 x 2.8637.7711,818446,37313,000491,010Thêm giỏ hàng
386Hộp đen 50 x 100 x 3.0640.3311,818476,62713,000524,290Thêm giỏ hàng
387Hộp đen 50 x 100 x 3.2642.8711,818506,64513,000557,310Thêm giỏ hàng
388Hộp đen 60 x 60 x 1.1612.1612,682154,21113,950169,632Thêm giỏ hàng
389Hộp đen 60 x 60 x 1.2613.2412,682167,90713,950184,698Thêm giỏ hàng
390Hộp đen 60 x 60 x 1.4615.3812,682195,04613,950214,551Thêm giỏ hàng
391Hộp đen 60 x 60 x 1.5616.4512,045198,14813,250217,963Thêm giỏ hàng
392Hộp đen 60 x 60 x 1.8619.6112,045236,21113,250259,833Thêm giỏ hàng
393Hộp đen 60 x 60 x 2.0621.711,818256,45513,000282,100Thêm giỏ hàng
394Hộp đen 60 x 60 x 2.3624.811,818293,09113,000322,400Thêm giỏ hàng
395Hộp đen 60 x 60 x 2.5626.8511,818317,31813,000349,050Thêm giỏ hàng
396Hộp đen 60 x 60 x 2.8629.8811,818353,12713,000388,440Thêm giỏ hàng
397Hộp đen 60 x 60 x 3.0631.8811,818376,76413,000414,440Thêm giỏ hàng
398Hộp đen 60 x 60 x 3.2633.8611,818400,16413,000440,180Thêm giỏ hàng
399Hộp đen 90 x 90 x 1.5624.9312,045300,29313,250330,323Thêm giỏ hàng
400Hộp đen 90 x 90 x 1.8629.7912,045358,83413,250394,718Thêm giỏ hàng
401Hộp đen 90 x 90 x 2.0633.0111,818390,11813,000429,130Thêm giỏ hàng
402Hộp đen 90 x 90 x 2.3637.811,818446,72713,000491,400Thêm giỏ hàng
403Hộp đen 90 x 90 x 2.5640.9811,818484,30913,000532,740Thêm giỏ hàng
404Hộp đen 90 x 90 x 2.8645.711,818540,09113,000594,100Thêm giỏ hàng
405Hộp đen 90 x 90 x 3.0648.8311,818577,08213,000634,790Thêm giỏ hàng
406Hộp đen 90 x 90 x 3.2651.9411,818613,83613,000675,220Thêm giỏ hàng
407Hộp đen 90 x 90 x 3.5656.5811,818668,67313,000735,540Thêm giỏ hàng
408Hộp đen 90 x 90 x 3.8661.1711,818722,91813,000795,210Thêm giỏ hàng
409Hộp đen 90 x 90 x 4.0664.2111,818758,84513,000834,730Thêm giỏ hàng
410Hộp đen 60 x 120 x 1.8629.7911,818352,06413,000387,270Thêm giỏ hàng
411Hộp đen 60 x 120 x 2.0633.0111,818390,11813,000429,130Thêm giỏ hàng
412Hộp đen 60 x 120 x 2.3637.811,818446,72713,000491,400Thêm giỏ hàng
413Hộp đen 60 x 120 x 2.5640.9811,818484,30913,000532,740Thêm giỏ hàng
414Hộp đen 60 x 120 x 2.8645.711,818540,09113,000594,100Thêm giỏ hàng
415Hộp đen 60 x 120 x 3.0648.8311,818577,08213,000634,790Thêm giỏ hàng
416Hộp đen 60 x 120 x 3.2651.9411,818613,83613,000675,220Thêm giỏ hàng
417Hộp đen 60 x 120 x 3.5656.5811,818668,67313,000735,540Thêm giỏ hàng
418Hộp đen 60 x 120 x 3.8661.1711,818722,91813,000795,210Thêm giỏ hàng
419Hộp đen 60 x 120 x 4.0664.2111,818758,84513,000834,730Thêm giỏ hàng
420Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0662.6812,955812,04814,251893,253Thêm giỏ hàng
Thép ống đen Hòa Phát
421Ống đen D12.7 x 1.061.7312,68221,94013,95024,134Thêm giỏ hàng
422Ống đen D12.7 x 1.161.8913,18224,91414,50027,405Thêm giỏ hàng
423Ống đen D12.7 x 1.262.0412,68225,87113,95028,458Thêm giỏ hàng
424Ống đen D15.9 x 1.062.212,68227,90013,95030,690Thêm giỏ hàng
425Ống đen D15.9 x 1.162.4112,68230,56313,95033,620Thêm giỏ hàng
426Ống đen D15.9 x 1.262.6112,68233,10013,95036,410Thêm giỏ hàng
427Ống đen D15.9 x 1.46312,68238,04513,95041,850Thêm giỏ hàng
428Ống đen D15.9 x 1.563.212,04538,54513,25042,400Thêm giỏ hàng
429Ống đen D15.9 x 1.863.7612,04545,29113,25049,820Thêm giỏ hàng
430Ống đen D21.2 x 1.062.9912,68237,91913,95041,711Thêm giỏ hàng
431Ống đen D21.2 x 1.163.2712,68241,47013,95045,617Thêm giỏ hàng
432Ống đen D21.2 x 1.263.5512,68245,02013,95049,523Thêm giỏ hàng
433Ống đen D21.2 x 1.464.112,68251,99513,95057,195Thêm giỏ hàng
434Ống đen D21.2 x 1.564.3712,04552,63913,25057,903Thêm giỏ hàng
435Ống đen D21.2 x 1.865.1712,04562,27513,25068,503Thêm giỏ hàng
436Ống đen D21.2 x 2.065.6811,81867,12713,00073,840Thêm giỏ hàng
437Ống đen D21.2 x 2.366.4311,81875,99113,00083,590Thêm giỏ hàng
438Ống đen D21.2 x 2.566.9211,81881,78213,00089,960Thêm giỏ hàng
439Ống đen D26.65 x 1.063.812,68248,19113,95053,010Thêm giỏ hàng
440Ống đen D26.65 x 1.164.1612,68252,75613,95058,032Thêm giỏ hàng
441Ống đen D26.65 x 1.264.5212,68257,32213,95063,054Thêm giỏ hàng
442Ống đen D26.65 x 1.465.2312,68266,32613,95072,959Thêm giỏ hàng
443Ống đen D26.65 x 1.565.5812,04567,21413,25073,935Thêm giỏ hàng
444Ống đen D26.65 x 1.866.6212,04579,74113,25087,715Thêm giỏ hàng
445Ống đen D26.65 x 2.067.2911,81886,15513,00094,770Thêm giỏ hàng
446Ống đen D26.65 x 2.368.2911,81897,97313,000107,770Thêm giỏ hàng
447Ống đen D26.65 x 2.568.9311,818105,53613,000116,090Thêm giỏ hàng
448Ống đen D33.5 x 1.064.8112,68261,00013,95067,100Thêm giỏ hàng
449Ống đen D33.5 x 1.165.2712,68266,83313,95073,517Thêm giỏ hàng
450Ống đen D33.5 x 1.265.7412,68272,79413,95080,073Thêm giỏ hàng
451Ống đen D33.5 x 1.466.6512,68284,33413,95092,768Thêm giỏ hàng
452Ống đen D33.5 x 1.567.112,04585,52313,25094,075Thêm giỏ hàng
453Ống đen D33.5 x 1.868.4412,045101,66413,250111,830Thêm giỏ hàng
454Ống đen D33.5 x 2.069.3211,818110,14513,000121,160Thêm giỏ hàng
455Ống đen D33.5 x 2.3610.6211,818125,50913,000138,060Thêm giỏ hàng
456Ống đen D33.5 x 2.5611.4711,818135,55513,000149,110Thêm giỏ hàng
457Ống đen D33.5 x 2.8612.7211,818150,32713,000165,360Thêm giỏ hàng
458Ống đen D33.5 x 3.0613.5411,818160,01813,000176,020Thêm giỏ hàng
459Ống đen D33.5 x 3.2614.3511,818169,59113,000186,550Thêm giỏ hàng
460Ống đen D38.1 x 1.065.4912,68269,62313,95076,586Thêm giỏ hàng
461Ống đen D38.1 x 1.166.0212,68276,34513,95083,979Thêm giỏ hàng
462Ống đen D38.1 x 1.266.5512,68283,06613,95091,373Thêm giỏ hàng
463Ống đen D38.1 x 1.467.612,68296,38213,950106,020Thêm giỏ hàng
464Ống đen D38.1 x 1.568.1212,04597,80913,250107,590Thêm giỏ hàng
465Ống đen D38.1 x 1.869.6712,045116,48013,250128,128Thêm giỏ hàng
466Ống đen D38.1 x 2.0610.6811,818126,21813,000138,840Thêm giỏ hàng
467Ống đen D38.1 x 2.3612.1811,818143,94513,000158,340Thêm giỏ hàng
468Ống đen D38.1 x 2.5613.1711,818155,64513,000171,210Thêm giỏ hàng
469Ống đen D38.1 x 2.8614.6311,818172,90013,000190,190Thêm giỏ hàng
470Ống đen D38.1 x 3.0615.5811,818184,12713,000202,540Thêm giỏ hàng
471Ống đen D38.1 x 3.2616.5311,818195,35513,000214,890Thêm giỏ hàng
472Ống đen D42.2 x 1.166.6912,68284,84113,95093,326Thêm giỏ hàng
473Ống đen D42.2 x 1.267.2812,68292,32413,950101,556Thêm giỏ hàng
474Ống đen D42.2 x 1.468.4512,682107,16113,950117,878Thêm giỏ hàng
475Ống đen D42.2 x 1.569.0312,045108,77013,250119,648Thêm giỏ hàng
476Ống đen D42.2 x 1.8610.7612,045129,60913,250142,570Thêm giỏ hàng
477Ống đen D42.2 x 2.0611.911,818140,63613,000154,700Thêm giỏ hàng
478Ống đen D42.2 x 2.3613.5811,818160,49113,000176,540Thêm giỏ hàng
479Ống đen D42.2 x 2.5614.6911,818173,60913,000190,970Thêm giỏ hàng
480Ống đen D42.2 x 2.8616.3211,818192,87313,000212,160Thêm giỏ hàng
481Ống đen D42.2 x 3.0617.411,818205,63613,000226,200Thêm giỏ hàng
482Ống đen D42.2 x 3.2618.4711,818218,28213,000240,110Thêm giỏ hàng
483Ống đen D48.1 x 1.268.3312,682105,64013,950116,204Thêm giỏ hàng
484Ống đen D48.1 x 1.469.6712,682122,63313,950134,897Thêm giỏ hàng
485Ống đen D48.1 x 1.5610.3412,045124,55013,250137,005Thêm giỏ hàng
486Ống đen D48.1 x 1.8612.3312,045148,52013,250163,373Thêm giỏ hàng
487Ống đen D48.1 x 2.0613.6411,818161,20013,000177,320Thêm giỏ hàng
488Ống đen D48.1 x 2.3615.5911,818184,24513,000202,670Thêm giỏ hàng
489Ống đen D48.1 x 2.5616.8711,818199,37313,000219,310Thêm giỏ hàng
490Ống đen D48.1 x 2.8618.7711,818221,82713,000244,010Thêm giỏ hàng
491Ống đen D48.1 x 3.0620.0211,818236,60013,000260,260Thêm giỏ hàng
492Ống đen D48.1 x 3.2621.2611,818251,25513,000276,380Thêm giỏ hàng
493Ống đen D59.9 x 1.4612.1212,682153,70413,950169,074Thêm giỏ hàng
494Ống đen D59.9 x 1.5612.9612,045156,10913,250171,720Thêm giỏ hàng
495Ống đen D59.9 x 1.8615.4712,045186,34313,250204,978Thêm giỏ hàng
496Ống đen D59.9 x 2.0617.1311,818202,44513,000222,690Thêm giỏ hàng
497Ống đen D59.9 x 2.3619.611,818231,63613,000254,800Thêm giỏ hàng
498Ống đen D59.9 x 2.5621.2311,818250,90013,000275,990Thêm giỏ hàng
499Ống đen D59.9 x 2.8623.6611,818279,61813,000307,580Thêm giỏ hàng
500Ống đen D59.9 x 3.0625.2611,818298,52713,000328,380Thêm giỏ hàng
501Ống đen D59.9 x 3.2626.8511,818317,31813,000349,050Thêm giỏ hàng
502Ống đen D75.6 x 1.5616.4512,045198,14813,250217,963Thêm giỏ hàng
503Ống đen D75.6 x 1.8649.6612,045598,17713,250657,995Thêm giỏ hàng
504Ống đen D75.6 x 2.0621.7811,818257,40013,000283,140Thêm giỏ hàng
505Ống đen D75.6 x 2.3624.9511,818294,86413,000324,350Thêm giỏ hàng
506Ống đen D75.6 x 2.5627.0411,818319,56413,000351,520Thêm giỏ hàng
507Ống đen D75.6 x 2.8630.1611,818356,43613,000392,080Thêm giỏ hàng
508Ống đen D75.6 x 3.0632.2311,818380,90013,000418,990Thêm giỏ hàng
509Ống đen D75.6 x 3.2634.2811,818405,12713,000445,640Thêm giỏ hàng
510Ống đen D88.3 x 1.5619.2712,045232,11613,250255,328Thêm giỏ hàng
511Ống đen D88.3 x 1.8623.0412,045277,52713,250305,280Thêm giỏ hàng
512Ống đen D88.3 x 2.0625.5411,818301,83613,000332,020Thêm giỏ hàng
513Ống đen D88.3 x 2.3629.2711,818345,91813,000380,510Thêm giỏ hàng
514Ống đen D88.3 x 2.5631.7411,818375,10913,000412,620Thêm giỏ hàng
515Ống đen D88.3 x 2.8635.4211,818418,60013,000460,460Thêm giỏ hàng
516Ống đen D88.3 x 3.0637.8711,818447,55513,000492,310Thêm giỏ hàng
517Ống đen D88.3 x 3.2640.311,818476,27313,000523,900Thêm giỏ hàng
518Ống đen D108.0 x 1.8628.2912,045340,76613,250374,843Thêm giỏ hàng
519Ống đen D108.0 x 2.0631.3711,818370,73613,000407,810Thêm giỏ hàng
520Ống đen D108.0 x 2.3635.9711,818425,10013,000467,610Thêm giỏ hàng
521Ống đen D108.0 x 2.5639.0311,818461,26413,000507,390Thêm giỏ hàng
522Ống đen D108.0 x 2.8645.8611,818541,98213,000596,180Thêm giỏ hàng
523Ống đen D108.0 x 3.0646.6111,818550,84513,000605,930Thêm giỏ hàng
524Ống đen D108.0 x 3.2649.6211,818586,41813,000645,060Thêm giỏ hàng
525Ống đen D113.5 x 1.8629.7512,045358,35213,250394,188Thêm giỏ hàng
526Ống đen D113.5 x 2.063311,818390,00013,000429,000Thêm giỏ hàng
527Ống đen D113.5 x 2.3637.8411,818447,20013,000491,920Thêm giỏ hàng
528Ống đen D113.5 x 2.5641.0611,818485,25513,000533,780Thêm giỏ hàng
529Ống đen D113.5 x 2.8645.8611,818541,98213,000596,180Thêm giỏ hàng
530Ống đen D113.5 x 3.0649.0511,818579,68213,000637,650Thêm giỏ hàng
531Ống đen D113.5 x 3.2652.2311,818617,26413,000678,990Thêm giỏ hàng
532Ống đen D126.8 x 1.8633.2912,045400,99313,250441,093Thêm giỏ hàng
533Ống đen D126.8 x 2.0636.9311,818436,44513,000480,090Thêm giỏ hàng
534Ống đen D126.8 x 2.3642.3711,818500,73613,000550,810Thêm giỏ hàng
535Ống đen D126.8 x 2.5645.9811,818543,40013,000597,740Thêm giỏ hàng
536Ống đen D126.8 x 2.8654.3711,818642,55513,000706,810Thêm giỏ hàng
537Ống đen D126.8 x 3.0654.9611,818649,52713,000714,480Thêm giỏ hàng
538Ống đen D126.8 x 3.2658.5211,818691,60013,000760,760Thêm giỏ hàng
539Ống đen D113.5 x 4.01464.8111,818765,93613,000842,530Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen cỡ lớn
540Thép hộp 250 x 250 x 106448.3912,9555,809,09614,2516,390,006Thêm giỏ hàng
541Thép hộp 250 x 250 x 86362.3312,9554,694,15014,2515,163,565Thêm giỏ hàng
542Thép hộp 250 x 250 x 66274.4612,9553,555,75414,2513,911,329Thêm giỏ hàng
543Thép hộp 250 x 250 x 56229.8512,9552,977,81114,2513,275,592Thêm giỏ hàng
544Thép hộp 250 x 250 x 46184.7812,9552,393,90914,2512,633,300Thêm giỏ hàng
545Thép hộp 200 x 200 x 86286.9712,9553,717,82714,2514,089,609Thêm giỏ hàng
546Thép hộp 200 x 200 x 66217.9412,9552,823,51214,2513,105,863Thêm giỏ hàng
547Thép hộp 200 x 200 x 46147.112,9551,905,74714,2512,096,322Thêm giỏ hàng
548Hộp đen 125 x 125 x 6 x 60006134.5212,2731,650,92713,5001,816,020Thêm giỏ hàng
549Hộp đen 125 x 125 x 5 x 60006113.0412,2731,387,30913,5001,526,040Thêm giỏ hàng
550Hộp đen 125 x 125 x 4.5 x 60006101.0411,8181,194,10913,0001,313,520Thêm giỏ hàng
551Hộp đen 125 x 125 x 2.5 x 6000657.4611,818679,07313,000746,980Thêm giỏ hàng
552Hộp đen 75 x 150 x 4.5 x 6000691.5612,9551,186,20114,2511,304,822Thêm giỏ hàng
553Hộp đen 75 x 150 x 2.5 x 6000651.8112,955671,22214,251738,344Thêm giỏ hàng
554Hộp đen 300 x 300 x 126651.1112,9558,435,42614,2519,278,969Thêm giỏ hàng
555Hộp đen 300 x 300 x 106546.3612,9557,078,34214,2517,786,176Thêm giỏ hàng
556Hộp đen 300 x 300 x 86440.10212,9555,701,72114,2516,271,894Thêm giỏ hàng
557Hộp đen 200 x 200 x 126425.0312,9555,506,45714,2516,057,103Thêm giỏ hàng
558Hộp đen 200 x 200 x 106357.9612,9554,637,53514,2515,101,288Thêm giỏ hàng
559Hộp đen 180 x 180 x 106320.2812,9554,149,37314,2514,564,310Thêm giỏ hàng
560Hộp đen 180 x 180 x 86259.2412,9553,358,57214,2513,694,429Thêm giỏ hàng
561Hộp đen 180 x 180 x 66196.6912,9552,548,20814,2512,803,029Thêm giỏ hàng
562Hộp đen 180 x 180 x 56165.7912,9552,147,88514,2512,362,673Thêm giỏ hàng
563Hộp đen 160 x 160 x 126334.812,9554,337,48614,2514,771,235Thêm giỏ hàng
564Hộp đen 160 x 160 x 86229.0912,9552,967,96514,2513,264,762Thêm giỏ hàng
565Hộp đen 160 x 160 x 66174.0812,9552,255,28614,2512,480,814Thêm giỏ hàng
566Hộp đen 160 x 160 x 56146.0112,9551,891,62614,2512,080,789Thêm giỏ hàng
567Hộp đen 150 x 250 x 86289.3812,9553,749,04914,2514,123,954Thêm giỏ hàng
568Hộp đen 150 x 250 x 56183.6912,9552,379,78714,2512,617,766Thêm giỏ hàng
569Hộp đen 150 x 150 x 56136.5912,9551,769,58614,2511,946,544Thêm giỏ hàng
570Hộp đen 140 x 140 x 86198.9512,9552,577,48814,2512,835,236Thêm giỏ hàng
571Hộp đen 140 x 140 x 66151.4712,2731,858,95013,5002,044,845Thêm giỏ hàng
572Hộp đen 140 x 140 x 56127.1712,2731,560,72313,5001,716,795Thêm giỏ hàng
573Hộp đen 120 x 120 x 66128.8712,2731,581,58613,5001,739,745Thêm giỏ hàng
574Hộp đen 120 x 120 x 56108.3312,2731,329,50513,5001,462,455Thêm giỏ hàng
575Hộp đen 100 x 200 x 86214.0212,9552,772,72614,2513,049,999Thêm giỏ hàng
576Hộp đen 100 x 140 x 66128.8612,2731,581,46413,5001,739,610Thêm giỏ hàng
577Hộp đen 100 x 100 x 5689.4912,2731,098,28613,5001,208,115Thêm giỏ hàng
578Hộp đen 100 x 100 x 106169.5612,9552,196,72714,2512,416,400Thêm giỏ hàng
579Hộp đen 100 x 100 x 2.0636.7811,818434,67313,000478,140Thêm giỏ hàng
580Thép Hòa Phát 100 x 100 x 2.5645.6911,818539,97313,000593,970Thêm giỏ hàng
581Hộp đen 100 x 100 x 2.8650.9811,818602,49113,000662,740Thêm giỏ hàng
582Hộp đen 100 x 100 x 3.0654.4911,818643,97313,000708,370Thêm giỏ hàng
583Hộp đen 100 x 100 x 3.2657.9711,818685,10013,000753,610Thêm giỏ hàng
584Hộp đen 100 x 100 x 3.5679.6611,818941,43613,0001,035,580Thêm giỏ hàng
585Hộp đen 100 x 100 x 3.8668.3311,818807,53613,000888,290Thêm giỏ hàng
586Thép hộp đen 100 x 100 x 4.0671.7411,818847,83613,000932,620Thêm giỏ hàng
587Thép hộp đen 100 x 150 x 2.0646.212,955598,54214,251658,396Thêm giỏ hàng
588Hộp đen 100 x 150 x 2.5657.4612,955744,42014,251818,862Thêm giỏ hàng
589Thép hộp đen 100 x 150 x 2.8664.1712,955831,35214,251914,487Thêm giỏ hàng
590Thép hộp đen 100 x 150 x 3.2673.0412,955946,26614,2511,040,893Thêm giỏ hàng
591Hộp đen 100 x 150 x 3.5679.6612,9551,032,03214,2511,135,235Thêm giỏ hàng
592Hộp đen 100 x 150 x 3.8686.2312,9551,117,14914,2511,228,864Thêm giỏ hàng
593Hộp đen 100 x 150 x 4.0690.5812,9551,173,50514,2511,290,856Thêm giỏ hàng
594Hộp đen 150 x 150 x 2.0655.6212,955720,58214,251792,641Thêm giỏ hàng
595Hộp đen 150 x 150 x 2.5669.2412,955897,03614,251986,739Thêm giỏ hàng
596Hộp đen 150 x 150 x 2.8677.3612,9551,002,23414,2511,102,457Thêm giỏ hàng
597Hộp đen 150 x 150 x 3.0682.7512,9551,072,06414,2511,179,270Thêm giỏ hàng
598Hộp đen 150 x 150 x 3.2688.1212,9551,141,63514,2511,255,798Thêm giỏ hàng
599Hộp đen 150 x 150 x 3.5696.1412,9551,245,53714,2511,370,091Thêm giỏ hàng
600Hộp đen 150 x 150 x 3.86104.1212,9551,348,92214,2511,483,814Thêm giỏ hàng
601Hộp đen 150 x 150 x 4.06109.4212,9551,417,58614,2511,559,344Thêm giỏ hàng
602Hộp đen 100 x 200 x 2.0655.6212,955720,58214,251792,641Thêm giỏ hàng
603Hộp đen 100 x 200 x 2.5669.2412,955897,03614,251986,739Thêm giỏ hàng
604Hộp đen 100 x 200 x 2.8677.3612,9551,002,23414,2511,102,457Thêm giỏ hàng
605Hộp đen 100 x 200 x 3.0682.7512,9551,072,06414,2511,179,270Thêm giỏ hàng
606Hộp đen 100 x 200 x 3.2688.1212,9551,141,63514,2511,255,798Thêm giỏ hàng
607Hộp đen 100 x 200 x 3.5696.1412,9551,245,53714,2511,370,091Thêm giỏ hàng
608Hộp đen 100 x 200 x 3.86104.1212,9551,348,92214,2511,483,814Thêm giỏ hàng
609Hộp đen 100 x 200 x 4.06109.4212,9551,417,58614,2511,559,344Thêm giỏ hàng
Thép ống đen cỡ lớn
610Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96680.4612,409998,43513,6501,098,279Thêm giỏ hàng
611Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78696.5412,4091,197,97413,6501,317,771Thêm giỏ hàng
612Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.566111.6612,4091,385,59913,6501,524,159Thêm giỏ hàng
613Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.356130.6212,4091,620,87513,6501,782,963Thêm giỏ hàng
614Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96696.2412,9551,246,83314,2511,371,516Thêm giỏ hàng
615Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.786115.6212,9551,497,91014,2511,647,701Thêm giỏ hàng
616Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.566133.8612,9551,734,21714,2511,907,639Thêm giỏ hàng
617Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.356152.1612,9551,971,30214,2512,168,432Thêm giỏ hàng
618Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.786151.5612,9551,963,52914,2512,159,882Thêm giỏ hàng
619Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.166163.3212,9552,115,88514,2512,327,473Thêm giỏ hàng
620Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.566175.6812,9552,276,01414,2512,503,616Thêm giỏ hàng
621Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.356199.8612,9552,589,27714,2512,848,205Thêm giỏ hàng
622Ống đen cỡ lớn D273 x 6.356250.512,9553,245,34114,2513,569,876Thêm giỏ hàng
623Ống đen cỡ lớn D273 x 7.86306.0612,9553,965,14614,2514,361,661Thêm giỏ hàng
624Ống đen cỡ lớn D273 x 9.276361.6812,9554,685,72914,2515,154,302Thêm giỏ hàng
625Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.576215.8212,9552,796,04614,2513,075,651Thêm giỏ hàng
626Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.356298.212,9553,863,31714,2514,249,648Thêm giỏ hàng
627Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.386391.0212,9555,065,84214,2515,572,426Thêm giỏ hàng
628Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.786247.7412,9553,209,58414,2513,530,543Thêm giỏ hàng
629Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.356328.0212,9554,249,64814,2514,674,613Thêm giỏ hàng
630Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.936407.5212,9555,279,60714,2515,807,568Thêm giỏ hàng
631Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.536487.512,9556,315,78414,2516,947,363Thêm giỏ hàng
632Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.16565.5612,9557,327,08714,2518,059,796Thêm giỏ hàng
633Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.76644.0412,9558,343,83114,2519,178,214Thêm giỏ hàng
634Ống đen cỡ lớn D406 x 6.356375.7212,9554,867,62314,2515,354,386Thêm giỏ hàng
635Ống đen cỡ lớn D406 x 7.936467.3412,9556,054,60214,2516,660,062Thêm giỏ hàng
636Ống đen cỡ lớn D406 x 9.536559.3812,9557,247,02214,2517,971,724Thêm giỏ hàng
637Ống đen cỡ lớn D406 x 12.76739.4412,9559,579,78114,25110,537,759Thêm giỏ hàng
638Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.356526.2612,9556,817,93814,2517,499,731Thêm giỏ hàng
639Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.936526.2612,9556,817,93814,2517,499,731Thêm giỏ hàng
640Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.536630.9612,9558,174,37414,2518,991,811Thêm giỏ hàng
641Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.16732.312,9559,487,27914,25110,436,007Thêm giỏ hàng
642Ống đen cỡ lớn D508 x 6.356471.1212,9556,103,57414,2516,713,931Thêm giỏ hàng
643Ống đen cỡ lớn D508 x 9.536702.5412,9559,101,72514,25110,011,898Thêm giỏ hàng
644Ống đen cỡ lớn D508 x 12.76930.312,95512,052,45914,25113,257,705Thêm giỏ hàng
645Ống đen cỡ lớn D610 x 6.356566.8817,72710,049,23619,50011,054,160Thêm giỏ hàng
646Ống đen cỡ lớn D610 x 9.536846.317,72715,002,59119,50016,502,850Thêm giỏ hàng
647Ống đen cỡ lớn D610 x 12.761121.8817,72719,887,87319,50021,876,660Thêm giỏ hàng
648Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.356328.0212,9554,249,64814,2514,674,613Thêm giỏ hàng
Thép ống đen siêu dày
649Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0622.6113,136297,01314,450326,715Thêm giỏ hàng
650Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2623.6213,136310,28114,450341,309Thêm giỏ hàng
651Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5625.113,136329,72314,450362,695Thêm giỏ hàng
652Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0626.113,136342,85914,450377,145Thêm giỏ hàng
653Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2627.2813,136358,36014,450394,196Thêm giỏ hàng
654Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5629.0313,136381,34914,450419,484Thêm giỏ hàng
655Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8630.7513,136403,94314,450444,338Thêm giỏ hàng
656Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0631.8913,409427,61614,750470,378Thêm giỏ hàng
657Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0633.0913,136434,68214,450478,151Thêm giỏ hàng
658Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2634.6213,136454,78114,450500,259Thêm giỏ hàng
659Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5636.8913,136484,60014,450533,061Thêm giỏ hàng
660Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8639.1313,136514,02614,450565,429Thêm giỏ hàng
661Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0640.6213,409544,67714,750599,145Thêm giỏ hàng
662Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0642.3813,136556,71914,450612,391Thêm giỏ hàng
663Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2644.3713,136582,86014,450641,147Thêm giỏ hàng
664Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5647.3413,136621,87514,450684,063Thêm giỏ hàng
665Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8650.2913,136660,62814,450726,691Thêm giỏ hàng
666Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0652.2313,409700,35714,750770,393Thêm giỏ hàng
667Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2654.1713,409726,37014,750799,008Thêm giỏ hàng
668Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5657.0513,409764,98914,750841,488Thêm giỏ hàng
669Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0661.7913,409828,54814,750911,403Thêm giỏ hàng
670Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0649.913,136655,50514,450721,055Thêm giỏ hàng
671Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2652.2713,136686,63814,450755,302Thêm giỏ hàng
672Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5655.813,136733,00914,450806,310Thêm giỏ hàng
673Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8659.3113,136779,11814,450857,030Thêm giỏ hàng
674Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0661.6313,409826,40214,750909,043Thêm giỏ hàng
675Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2663.9413,409857,37714,750943,115Thêm giỏ hàng
676Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5667.3913,409903,63914,750994,003Thêm giỏ hàng
677Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0673.0713,409979,80214,7501,077,783Thêm giỏ hàng
678Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0664.8113,136851,36814,450936,505Thêm giỏ hàng
679Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2667.9313,136892,35314,450981,589Thêm giỏ hàng
680Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5672.5813,136953,43714,4501,048,781Thêm giỏ hàng
681Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8677.213,1361,014,12714,4501,115,540Thêm giỏ hàng
682Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0680.2713,4091,076,34814,7501,183,983Thêm giỏ hàng
683Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2683.3313,4091,117,38014,7501,229,118Thêm giỏ hàng
684Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5687.8913,4091,178,52514,7501,296,378Thêm giỏ hàng
685Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0695.4413,4091,279,76414,7501,407,740Thêm giỏ hàng
686Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0672.6813,136954,75114,4501,050,226Thêm giỏ hàng
687Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2676.1913,1361,000,86014,4501,100,946Thêm giỏ hàng
688Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5681.4313,1361,069,69414,4501,176,664Thêm giỏ hàng
Ống mạ kẽm nhúng nóng
689Ống MKNN D21.2 x 1.664.64222,591104,86724,850115,354Thêm giỏ hàng
690Ống MKNN D21.2 x 1.965.48421,682118,90323,850130,793Thêm giỏ hàng
691Ống MKNN D21.2 x 2.165.93821,227126,04823,350138,652Thêm giỏ hàng
692Ống MKNN D21.2 x 2.667.2621,227154,11023,350169,521Thêm giỏ hàng
693Ống MKNN D26.65 x 1.665.93322,591134,03224,850147,435Thêm giỏ hàng
694Ống MKNN D26.65 x 1.966.9621,682150,90523,850165,996Thêm giỏ hàng
695Ống MKNN D26.65 x 2.167.70421,227163,53523,350179,888Thêm giỏ hàng
696Ống MKNN D26.65 x 2.368.28621,227175,88923,350193,478Thêm giỏ hàng
697Ống MKNN D26.65 x 2.669.3621,227198,68723,350218,556Thêm giỏ hàng
698Ống MKNN D33.5 x 1.667.55622,591170,69724,850187,767Thêm giỏ hàng
699Ống MKNN D33.5 x 1.968.8921,682192,75123,850212,027Thêm giỏ hàng
700Ống MKNN D33.5 x 2.169.76221,227207,22123,350227,943Thêm giỏ hàng
701Ống MKNN D33.5 x 2.3610.72221,227227,59923,350250,359Thêm giỏ hàng
702Ống MKNN D33.5 x 2.6611.88621,227252,30723,350277,538Thêm giỏ hàng
703Ống MKNN D33.5 x 3.2614.421,227305,67323,350336,240Thêm giỏ hàng
704Ống MKNN D42.2 x 1.669.61722,591217,25724,850238,982Thêm giỏ hàng
705Ống MKNN D42.2 x 1.9611.3421,682245,87223,850270,459Thêm giỏ hàng
706Ống MKNN D42.2 x 2.1612.46721,227264,64023,350291,104Thêm giỏ hàng
707Ống MKNN D42.2 x 2.3613.5621,227287,84223,350316,626Thêm giỏ hàng
708Ống MKNN D42.2 x 2.6615.2421,227323,50423,350355,854Thêm giỏ hàng
709Ống MKNN D42.2 x 2.9616.86821,227358,06223,350393,868Thêm giỏ hàng
710Ống MKNN D42.2 x 3.2618.621,227394,82723,350434,310Thêm giỏ hàng
711Ống MKNN D48.1 x 1.6611.01422,591248,81624,850273,698Thêm giỏ hàng
712Ống MKNN D48.1 x 1.9612.9921,682281,64723,850309,812Thêm giỏ hàng
713Ống MKNN D48.1 x 2.1614.321,227303,55023,350333,905Thêm giỏ hàng
714Ống MKNN D48.1 x 2.3615.5921,227330,93323,350364,027Thêm giỏ hàng
715Ống MKNN D48.1 x 2.5616.9821,227360,43923,350396,483Thêm giỏ hàng
716Ống MKNN D48.1 x 2.9619.3821,227411,38523,350452,523Thêm giỏ hàng
717Ống MKNN D48.1 x 3.2621.4221,227454,68823,350500,157Thêm giỏ hàng
718Ống MKNN D48.1 x 3.6623.71121,227503,32023,350553,652Thêm giỏ hàng
719Ống MKNN D59.9 x 1.9616.31421,682353,71723,850389,089Thêm giỏ hàng
720Ống MKNN D59.9 x 2.1617.9721,227381,45423,350419,600Thêm giỏ hàng
721Ống MKNN D59.9 x 2.3619.61221,227416,30923,350457,940Thêm giỏ hàng
722Ống MKNN D59.9 x 2.6622.15821,227470,35423,350517,389Thêm giỏ hàng
723Ống MKNN D59.9 x 2.9624.4821,227519,64423,350571,608Thêm giỏ hàng
724Ống MKNN D59.9 x 3.2626.86121,227570,18623,350627,204Thêm giỏ hàng
725Ống MKNN D59.9 x 3.6630.1821,227640,63923,350704,703Thêm giỏ hàng
726Ống MKNN D59.9 x 4.0633.10321,227702,68623,350772,955Thêm giỏ hàng
727Ống MKNN D75.6 x 2.1622.85121,227485,06423,350533,571Thêm giỏ hàng
728Ống MKNN D75.6 x 2.3624.95821,227529,79023,350582,769Thêm giỏ hàng
729Ống MKNN D75.6 x 2.5627.0421,227573,98523,350631,384Thêm giỏ hàng
730Ống MKNN D75.6 x 2.7629.1421,227618,56323,350680,419Thêm giỏ hàng
731Ống MKNN D75.6 x 2.9631.36821,227665,85723,350732,443Thêm giỏ hàng
732Ống MKNN D75.6 x 3.2634.2621,227727,24623,350799,971Thêm giỏ hàng
733Ống MKNN D75.6 x 3.6638.5821,227818,94823,350900,843Thêm giỏ hàng
734Ống MKNN D75.6 x 4.0642.40721,227900,18523,350990,203Thêm giỏ hàng
735Ống MKNN D75.6 x 4.2644.39521,227942,38523,3501,036,623Thêm giỏ hàng
736Ống MKNN D75.6 x 4.5647.36621,2271,005,45123,3501,105,996Thêm giỏ hàng
737Ống MKNN D88.3 x 2.1626.79921,227568,87023,350625,757Thêm giỏ hàng
738Ống MKNN D88.3 x 2.3629.28321,227621,59823,350683,758Thêm giỏ hàng
739Ống MKNN D88.3 x 2.5631.7421,227673,75423,350741,129Thêm giỏ hàng
740Ống MKNN D88.3 x 2.7634.2221,227726,39723,350799,037Thêm giỏ hàng
741Ống MKNN D88.3 x 2.9636.82821,227781,75823,350859,934Thêm giỏ hàng
742Ống MKNN D88.3 x 3.2640.3221,227855,88423,350941,472Thêm giỏ hàng
743Ống MKNN D88.3 x 3.6650.2221,2271,066,03423,3501,172,637Thêm giỏ hàng
744Ống MKNN D88.3 x 4.0650.20821,2271,065,77923,3501,172,357Thêm giỏ hàng
745Ống MKNN D88.3 x 4.2652.29121,2271,109,99523,3501,220,995Thêm giỏ hàng
746Ống MKNN D88.3 x 4.5655.83321,2271,185,18223,3501,303,701Thêm giỏ hàng
747Ống MKNN D108.0 x 2.5639.04621,227828,84023,350911,724Thêm giỏ hàng
748Ống MKNN D108.0 x 2.7642.0921,455903,06023,601993,366Thêm giỏ hàng
749Ống MKNN D108.0 x 2.9645.12221,455968,11323,6011,064,924Thêm giỏ hàng
750Ống MKNN D108.0 x 3.0646.63321,4551,000,53223,6011,100,585Thêm giỏ hàng
751Ống MKNN D108.0 x 3.2649.64821,4551,065,22023,6011,171,742Thêm giỏ hàng
752Ống MKNN D113.5 x 2.5641.0621,455880,96123,601969,057Thêm giỏ hàng
753Ống MKNN D113.5 x 2.7644.2921,455950,26223,6011,045,288Thêm giỏ hàng
754Ống MKNN D113.5 x 2.9647.48421,4551,018,79123,6011,120,670Thêm giỏ hàng
755Ống MKNN D113.5 x 3.0649.0721,4551,052,81923,6011,158,101Thêm giỏ hàng
756Ống MKNN D113.5 x 3.2652.57821,4551,128,08523,6011,240,893Thêm giỏ hàng
757Ống MKNN D113.5 x 3.6658.521,4551,255,14423,6011,380,659Thêm giỏ hàng
758Ống MKNN D113.5 x 4.0664.8421,4551,391,17223,6011,530,289Thêm giỏ hàng
759Ống MKNN D113.5 x 4.2667.93721,4551,457,61923,6011,603,381Thêm giỏ hàng
760Ống MKNN D113.5 x 4.4671.06521,4551,524,73223,6011,677,205Thêm giỏ hàng
761Ống MKNN D113.5 x 4.5672.61521,4551,557,98823,6011,713,787Thêm giỏ hàng
762Ống MKNN D141.3 x 3.96680.4621,4551,726,30623,6011,898,936Thêm giỏ hàng
763Ống MKNN D141.3 x 4.78696.5421,4552,071,31023,6012,278,441Thêm giỏ hàng
764Ống MKNN D141.3 x 5.566111.6621,4552,395,71623,6012,635,288Thêm giỏ hàng
765Ống MKNN D141.3 x 6.556130.6221,4552,802,51123,6013,082,763Thêm giỏ hàng
766Ống MKNN D168.3 x 3.96696.2421,4552,064,87323,6012,271,360Thêm giỏ hàng
767Ống MKNN D168.3 x 4.786115.6221,4552,480,68023,6012,728,748Thêm giỏ hàng
768Ống MKNN D168.3 x 5.566133.8621,4552,872,02723,6013,159,230Thêm giỏ hàng
769Ống MKNN D168.3 x 6.356152.1621,4553,264,66223,6013,591,128Thêm giỏ hàng
770Ống MKNN D219.1 x 4.786151.5621,4553,251,78923,6013,576,968Thêm giỏ hàng
771Ống MKNN D219.1 x 5.166163.3221,4553,504,10523,6013,854,515Thêm giỏ hàng
772Ống MKNN D219.1 x 5.566175.6821,4553,769,29423,6014,146,224Thêm giỏ hàng
773Ống MKNN D219.1 x 6.356199.8621,7734,351,49723,9504,786,647Thêm giỏ hàng
Hộp mạ kẽm nhúng nóng
774Hộp đen 100 x 200 x 3.5896.1415,0001,442,10016,5001,586,310Thêm giỏ hàng
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
775Thép V 30 x 30 x 3 x 6m68.1417,727144,30019,500158,730Thêm giỏ hàng
776Thép V 40 x 40 x 4 x 6m614.5417,727257,75519,500283,530Thêm giỏ hàng
777Thép V 50 x 50 x 3 x 6m614.517,727257,04519,500282,750Thêm giỏ hàng
778Thép V 50 x 50 x 4 x 6m618.517,727327,95519,500360,750Thêm giỏ hàng
779Thép V 50 x 50 x 5 x 6m622.6217,727400,99119,500441,090Thêm giỏ hàng
780Thép V 50 x 50 x 6 x 6m626.6817,727472,96419,500520,260Thêm giỏ hàng
781Thép V 60 x 60 x 4 x 6m621.7817,727386,10019,500424,710Thêm giỏ hàng
782Thép V 60 x 60 x 5 x 6m627.317,727483,95519,500532,350Thêm giỏ hàng
783Thép V 63 x 63 x 5 x 6m62817,727496,36419,500546,000Thêm giỏ hàng
784Thép V 63 x 63 x 6 x 6m63417,773604,27319,550664,700Thêm giỏ hàng
785Thép V 75 x 75 x 6 x 6m64117,727726,81819,500799,500Thêm giỏ hàng
786Thép V 70 x 70 x 7 x 6m64417,727780,00019,500858,000Thêm giỏ hàng
787Thép V 75 x 75 x 7 x 6m64717,773835,31819,550918,850Thêm giỏ hàng
788Thép V 80 x 80 x 6 x 6m64417,727780,00019,500858,000Thêm giỏ hàng
789Thép V 80 x 80 x 7 x 6m65117,727904,09119,500994,500Thêm giỏ hàng
790Thép V 80 x 80 x 8 x 6m65717,7271,010,45519,5001,111,500Thêm giỏ hàng
791Thép V 90 x 90 x 6 x 6m65017,727886,36419,500975,000Thêm giỏ hàng
792Thép V 90 x 90 x 7 x 6m657.8417,7271,025,34519,5001,127,880Thêm giỏ hàng
793Thép V 100 x 100 x 8 x 6m67317,7271,294,09119,5001,423,500Thêm giỏ hàng
794Thép V 100 x 100 x 10 x 6m69017,7271,595,45519,5001,755,000Thêm giỏ hàng
795Thép V 120 x 120 x 8 x 12m1217617,7273,120,00019,5003,432,000Thêm giỏ hàng
796Thép V 120 x 120 x 10 x 12m1221917,7273,882,27319,5004,270,500Thêm giỏ hàng
797Thép V 120 x 120 x 12 x 12m1225917,7274,591,36419,5005,050,500Thêm giỏ hàng
798Thép V 130 x 130 x 10 x 12m1223717,7274,201,36419,5004,621,500Thêm giỏ hàng
799Thép V 130 x 130 x 12 x 12m1228017,7274,963,63619,5005,460,000Thêm giỏ hàng
800Thép V 150 x 150 x 10 x 12m1227417,7274,857,27319,5005,343,000Thêm giỏ hàng
801Thép V 150 x 150 x 12 x 12m1232717,7275,796,81819,5006,376,500Thêm giỏ hàng
802Thép V 150 x 150 x 15 x 12m1240517,7277,179,54519,5007,897,500Thêm giỏ hàng
803Thép V 175 x 175 x 15 m 12m1247217,7268,366,84419,4999,203,528Thêm giỏ hàng
804Thép V 200 x 200 x 15 x 12m1254317,7269,625,41519,49910,587,957Thêm giỏ hàng
805Thép V 200 x 200 x 20 x 12m1271617,72612,692,07619,49913,961,284Thêm giỏ hàng
806Thép V 200 x 200 x 25 x 12m1288817,72715,741,81819,50017,316,000Thêm giỏ hàng
807Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m12206.417,7273,658,90919,5004,024,800Thêm giỏ hàng
808Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m12285.617,7275,062,90919,5005,569,200Thêm giỏ hàng
809Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m1237817,7276,700,90919,5007,371,000Thêm giỏ hàng
810Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m12484.817,7278,594,18219,5009,453,600Thêm giỏ hàng
811Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m12598.817,72710,615,09119,50011,676,600Thêm giỏ hàng
812Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m12868.817,72715,401,45519,50016,941,600Thêm giỏ hàng
813Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m12112811,36412,818,18212,50014,100,000Thêm giỏ hàng
814Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m12956.417,72716,954,36419,50018,649,800Thêm giỏ hàng
815Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m12164417,72729,143,63619,50032,058,000Thêm giỏ hàng
816Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m12206417,72736,589,09119,50040,248,000Thêm giỏ hàng
817Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m12148817,72726,378,18219,50029,016,000Thêm giỏ hàng
818Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m642.317,727749,86419,500824,850Thêm giỏ hàng
819Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m651.5417,727913,66419,5001,005,030Thêm giỏ hàng
820Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m662.417,7271,106,18219,5001,216,800Thêm giỏ hàng
821Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m673.817,7271,308,27319,5001,439,100Thêm giỏ hàng
822Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m12232.217,7274,116,27319,5004,527,900Thêm giỏ hàng
823Thép U 160 x 64 x 5 x 12m1217417,7273,084,54519,5003,393,000Thêm giỏ hàng
824Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m12208.817,7273,701,45519,5004,071,600Thêm giỏ hàng
825Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m12220.817,7273,914,18219,5004,305,600Thêm giỏ hàng
826Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m1233017,7275,850,00019,5006,435,000Thêm giỏ hàng
827Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m1241417,7277,339,09119,5008,073,000Thêm giỏ hàng
828Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m1270817,72712,550,90919,50013,806,000Thêm giỏ hàng
829Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m656.817,7271,006,90919,5001,107,600Thêm giỏ hàng
830Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m66917,7271,223,18219,5001,345,500Thêm giỏ hàng
831Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m1216817,7272,978,18219,5003,276,000Thêm giỏ hàng
832Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m12367.217,7276,509,45519,5007,160,400Thêm giỏ hàng
833Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m12255.617,7274,531,09119,5004,984,200Thêm giỏ hàng
834Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m12355.217,7276,296,72719,5006,926,400Thêm giỏ hàng
835Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m12681.617,72712,082,90919,50013,291,200Thêm giỏ hàng
836Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m12440.417,7277,807,09119,5008,587,800Thêm giỏ hàng
837Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m12595.217,72710,551,27319,50011,606,400Thêm giỏ hàng
838Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m12128417,72722,761,81819,50025,038,000Thêm giỏ hàng
839Mạ kẽm nhúng nóng V50 x 50 x 5622.6217,727400,99119,500441,090Thêm giỏ hàng
Bản mã các loại
840Bản mã các loại65.513,50074,25014,85081,675

 • THÉP HÒA PHÁT
 • BẢNG GIÁ
 • Bảng giá thép ống, thép hộp mới nhất
 • Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
 • Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
 • Thép hộp đen Hòa Phát
 • Thép ống đen Hòa Phát
 • Thép hộp đen cỡ lớn
 • Thép ống đen cỡ lớn
 • Thép ống đen siêu dày
 • Ống mạ kẽm nhúng nóng
 • Hộp mạ kẽm nhúng nóng
 • Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
 • Bản mã các loại

LH: Nhà Thép 0878.229965

Chat Zalo Chat